x

Direct contact met een medewerker?

call +31 (0)572-745900
Medewerker
Worst

Privacy verklaring

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V., gevestigd aan Holstweg 1a, 8121 EJ Olst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

https://vleesbedrijf-vanessen.nl/
Holstweg 1a
8121 EJ Olst
+31(0) 570-561523

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Ipadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige ;

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - burgerservicenummer (BSN)

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen 
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V.) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Personeelsgegevens > naar gelang samenwerking > noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Personalia > naar gelang samenwerking > noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Adres > naar gelang samenwerking > noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Enzovoort > naar gelang samenwerking > noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Vleesverwerkingsbedrijf P. Van Essen B.V


Vragen? neem dan contact met ons op

Wij nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden. Stuur ons een bericht via de site of bel ons!

Stuur een bericht
Vleesbedrijf P. van Essen Praamstraat 15
8102 HM Raalte, Overijssel